2018 liepos 02

„Brangūs vaikai, esu jūsų visų Motina, todėl nebijokite, nes girdžiu jūsų maldas. Žinau, kad ieškote manęs, todėl meldžiu Savo Sūnų už jus, – Savo Sūnų, kuris suvienytas su Dangiškuoju Tėvu ir Šventąja Dvasia-Globėja, Savo Sūnų, kuris veda sielas į Karalystę, iš kurios Jis nužengė – taikos ir šviesos Karalystę. Mano vaikai, jums duota laisvė rinktis, bet kaip Motina prašau jūsų rinktis laisvę gėriui. Jūs tyromis bei paprastomis sielomis suvokiate, net jei kartais nesuprantate žodžių, savo viduje jaučiate, kas yra tiesa. Mano vaikai, nepameskite tiesos bei teisingo gyvenimo, idant sektumėte klaidingu. Gyvenant tiesoje, Dangaus Karalystė įžengia į jūsų širdis, o tai yra taikos, meilės ir darnos Karalystė. Tuomet, mano vaikai, nebebus savanaudiškumo, kuris atitolina jus nuo mano Sūnaus, o bus meilė artimui bei jo supratimas. Todėl atminkite, iš naujo kartoju jums: melstis, taipogi reiškia mylėti kitus, savo artimą, bei aukoti save jiems. Mylėkite ir dovanokite Mano Sūnaus vardan ir Jis veiks jumyse ir jums. Mano vaikai, nuolat galvokite apie Mano Sūnų ir mylėkite Jį begaliniai, tuomet turėsite tikrą gyvenimą, kuris liks amžinybei. Dėkoju jums, mano meilės apaštalai.”

Read Previous

2018 birželio 02

Read Next

2018 rugpjūčio 02