2018 birželio 02

„Brangūs vaikai, kviečiu jus, kad su savo širdies paprastumu priimtumėte mano žodžius, kuriuos jums sakau kaip Motina, kad eitumėte visiškos šviesos, tyrumo, vienintelės mano Sūnaus, Žmogaus ir Dievo, meilės keliu. Vienas džiaugsmas, viena šviesa, nenusakoma žodžiais, įsiskverbs į jūsų sielą, jus apims mano Sūnaus ramybė ir meilė. Šito trokštu visiems savo vaikams. Todėl jūs, mano meilės apaštalai, jūs, kurie mokate mylėti ir atleisti, jūs, kurie neteisiate, jūs, kuriuos aš raginu būti pavyzdžiu visiems tiems, kurie neeina šviesos keliu, ar nuo jo nusuko, savo gyvenimu parodykite jiems tiesą. Parodykite jiems meilę, nes meilė įveikia visus sunkumus, o juk visi mano vaikai ištroškę meilės. Jūsų vienybė meilėje yra dovana mano Sūnui ir man. Tačiau, mano vaikai, atsiminkite, kad mylėti taip pat reiškia linkėti savo artimui gero ir norėti jo sielos atsivertimo. Žiūrėdama į jus, susirinkusius apie mane, mano Širdis liūdi, nes matau taip mažai broliškos meilės, gailestingosios meilės. Brangūs vaikai, Eucharistija – tai mano Sūnus, gyvas jūsų tarpe. Jo žodžiai padės jums suprasti, nes Jo Žodis yra Gyvenimas. Jo žodžio dėka siela kvėpuoja. Jo žodžio dėka pažįstate meilę. Brangūs vaikai, ir vėl prašau jūsų, kaip Motina, kuri trokšta gero savo vaikams, mylėkite savo ganytojus, melskitės už juos. Dėkoju jums!”

Read Previous

2018 gegužės 02

Read Next

2018 liepos 02