2017 liepos 02

„Brangūs vaikai, dėkoju jums, kad atsiliepiate į mano kvietimą ir kad renkatės čia, apie mane, savo dangiškąją Motiną. Žinau, kad mąstote apie mane su meile ir viltimi. Ir aš jus visus myliu, kaip ir mano mieliausias Sūnus, kuris iš savo gailestingosios meilės vis iš naujo siunčia mane pas jus. Jis, kuris buvo žmogus, kuris buvo ir yra vienas Dievas trijuose asmenyse. Jis, kuris dėl jūsų kentėjo savo Kūnu ir Siela. Jis, kuris tapo duona, kad maitintų jūsų sielas ir taip jas gelbėtų. Vaikai mano, mokau jus, kaip būti vertais Jo meilės, kaip savo mintis nukreipti į Jį ir gyventi mano Sūnumi. Mano meilės apaštalai, uždengiu jus savuoju apsiaustu, nes aš, kaip Motina, noriu apsaugoti jus. Prašau jūsų: melskitės už visą pasaulį. Mano Širdis kenčia. Nuodėmės plinta ir jų yra per daug, bet jūsų, kurie esate nuolankūs, santūrūs, kupini meilės, esantys slaptoje ir šventi, jūsų pagalba mano Širdis triumfuos. Mylėkite mano Sūnų labiau už viską, o per Jį – visą pasaulį. Niekada neužmirškite, kad kiekvienas jūsų brolis turi savyje kažką labai brangaus – sielą. Todėl, vaikai mano, mylėkite visus tuos, kurie nepažino mano Sūnaus, kad ir jie per maldą ir meilę, kuri kyla iš maldos, taptų geresni, kad gėris juose nugalėtų, o jų sielos būtų išganytos ir turėtų amžinąjį gyvenimą. Apaštalai mano, vaikai mano, mano Sūnus pasakė jums, kad mylėtumėte vienas kitą. Tegul tai lieka įrašyta jūsų širdyse, ir su malda stenkitės gyventi ta meile. Dėkoju jums.”

Read Previous

2017 birželio 02

Read Next

2017 rugpjūčio 02