2017 birželio 02

„Brangūs vaikai, kaip ir kitose vietovėse, kur esu apsireiškusi, taip ir čia, kviečiu jus maldai. Melskitės už tuos, kurie nepažįsta mano Sūnaus; už tuos, kurie nepažino Dievo meilės; prieš nuodėmes, už pašvęstuosius – už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus, kad jie turėtų meilės ir dvasios tvirtybės jums ir Bažnyčiai. Melskitės mano Sūnui ir meilė, kurią patirsite per Jo artumą, suteiks jums jėgų ir jūs tapsite pasiruošę daryti meilės darbus Jo vardan. Vaikai mano, būkite pasiruošę. Tai yra persilaužimo laikas, todėl iš naujo kviečiu jus tikėti ir turėti vilties. Rodau jums kelią, kuriuo reikia eiti ir kuris yra Evangelijos žodžiai. Mano meilės apaštalai, pasauliui labai reikia jūsų rankų, pakeltų į Dangų, į mano Sūnų, į Dangiškąjį Tėvą. Reikia daug nuolankumo ir širdžių tyrumo. Pasitikėkite mano Sūnumi ir žinokite, kad visada galite būti geresni. Mano motiniška Širdis trokšta, kad jūs, mano meilės apaštalai, būtumėte mažos švieselės pasauliui, kad apšviestumėte tas vietas, kurias nori užvaldyti tamsa; kad per maldą ir meilę rodytumėte teisingą kelią; kad gelbėtumėte sielas. Aš esu su jumis. Dėkoju jums.”

Read Previous

2017 gegužės 02

Read Next

2017 liepos 02