2017 gegužės 02

„Brangūs vaikai, kviečiu jus melstis ne laukiant aukos, bet sudedant aukas – aukojant save! Kviečiu jus atskleisti tiesą ir gailestingą meilę. Meldžiu savo Sūnų už jus, už jūsų tikėjimą, kuris vis labiau mažėja jūsų širdyse. Prašau Jo, kad pagelbėtų jums Dieviškąja Dvasia, kaip kad ir aš trokštu pagelbėti jums savo motiniška dvasia. Mano vaikai, privalote tapti geresniais. Tik tie, kurie yra tyri, nuolankūs ir kupini meilės, palaiko šį pasaulį, gelbėja save ir pasaulį. Mano vaikai, mano Sūnus yra pasaulio širdis. Reikia Jį mylėti ir melstis Jam, o ne nuolat, vis iš naujo, Jį išduoti. Tad jūs, mano meilės apaštalai, auginkite tikėjimą žmonių širdyse savo pavyzdžiu, per savo maldą ir gailestingą meilę. Aš esu šalia jūsų, aš jums padėsiu! Melskitės, kad jūsų ganytojai turėtų vis daugiau šviesos ir galėtų apšviesti visus tuos, kurie gyvena tamsoje! Dėkoju jums.”

Read Previous

2017 balandžio 02

Read Next

2017 birželio 02