2017 balandžio 02

„Brangūs vaikai, mano meilės apaštalai, jūsų užduotis yra skleisti mano Sūnaus meilę visiems tiems, kurie jos nepažino. Jūs – mažos pasaulio švieselės, kurias aš motiniška meile mokau švytėti ryškiai, visu grožiu. Jums padės malda, nes malda gelbsti jus, malda gelbsti pasaulį. Todėl, vaikai mano, melskitės žodžiais, jausmais, gailestinga meile ir auka. Mano Sūnus parodė jums kelią. Jis, kuris įsikūnijo manyje ir padarė mane pirmaja taure – Jis savo kilnia auka parodė jums, kaip reikia mylėti. Todėl, mano vaikai, nebijokite sakyti tiesą. Nebijokite keisti save ir pasaulį, skleisdami meilę ir veikdami taip, kad mano Sūnus būtų pažintas ir mylimas per meilę kitiems Jame. Aš, kaip motina, visada esu su jumis. Meldžiu savo Sūnaus pagelbėti jums, kad jūsų gyvenime viešpatautų meilė – meilė, kuri gaivina, meilė, kuri patraukia, meilė, kuri duoda gyvybę. Tokios meilės aš mokau jus. Tyros meilės. Mano apaštalai, jūsų pasirinkimas yra ją pažinti, gyventi ja ir ją skleisti. Jausmingai melskitės už savo ganytojus, kad jie su meile liudytų mano Sūnų. Dėkoju jums.”

Read Previous

2017 kovo 18

Read Next

2017 gegužės 02