2016 spalio 02

„Brangūs vaikai, Šventoji Dvasia per Dangiškąjį Tėvą padarė mane Motina – Jėzaus Motina, o tuo pačiu ir jūsų Motina. Todėl ateinu išklausyti jūsų, ištiesti jums savo rankas, duoti jums savo Širdį ir pakviesti jus likti su manimi, nes mano Sūnus nuo kryžiaus aukštybės pavedė jus man. Deja, daugelis mano vaikų nepažino mano Sūnaus meilės, daugelis nenori Jo pažinti. O, vaikai mano, kaip blogai elgiasi tie, kurie turėtų matyti ar aiškinti, idant kiti įtikėtų. Todėl jūs, vaikai mano, apaštalai mano, savo širdies tyloje klausykitės mano Sūnaus balso, kad jūsų širdis taptų Jam buveine, kad nebūtų tamsi ir pavargusi, bet apšviesta mano Sūnaus šviesa. Per tikėjimą ieškokite vilties, nes tikėjimas yra sielos gyvenimas. Iš naujo kviečiu jus melstis. Melskitės, kad nuolankume, sielos ramybėje ir apšviesti šviesos gyventumėte tikėjimu. Mano vaikai, nesistenkite viską iš karto suprasti, nes ir aš ne viską suprasdavau, tačiau mylėjau ir tikėjau Dievo Žodžiu, kuriuos tardavo mano Sūnus – Jis, kuris buvo pirmoji šviesa ir Atpirkimo Pradžia. Mano meilės apaštalai, jūs, kurie meldžiatės, aukojatės, mylite, neteisiate, jūs eikite ir skleiskite tiesą, mano Sūnaus Žodžius, Evangeliją, nes jūs esate gyva Evangelija, jūs esate mano Sūnaus šviesos spinduliai. Mano Sūnus ir aš būsime su jumis, drąsinsime jus ir bandysime. Vaikai mano, visada prašykite palaiminimo tų, ir tik tų, kurių rankas palaimino mano Sūnus – jūsų ganytojų. Dėkoju jums.”

Read Previous

2016 rugsėjo 02

Read Next

2016 lapkričio 02