2016 rugsėjo 02

„Brangūs vaikai, Savo Sūnaus valia ir dėl motiniškos meilės ateinu pas jus, mano vaikuai, o ypač pas tuos, kurie dar nepažino mano Sūnaus meilės. Ateinu pas jus – tuos, kurie apie mane galvoja, kurie šaukiasi Manęs. Duodu jums Savo Motinišką meilę ir atnešu Savo Sūnaus palaiminimą. Ar jūsų širdys tyros ir atviros? Ar matote jums teikiamas malones – Mano buvimo ir meilės ženklus? Vaikai Mano, savo žemiškame gyvenime sekite mano pavyzdžiu. Mano gyvenimas buvo skausmas, tyla ir neišmatuojamas tikėjimas bei pasitikėjimas Dangiškuoju Tėvu. Nieko nėra atsitiktinio – nei skausmo, nei džiaugsmo, nei kentėjimo, nei meilės. Visa tai – malonės, kuriomis jus apdovanoja Mano Sūnus ir kurios jus veda į amžinąjį gyvenimą. Mano Sūnus iš jūsų laukia meilės ir maldų į Jį. Kaip motina, mokysiu jus, kad mylėti ir melstis Jam reiškia melstis savo sielos tyloje, o ne vien tarti maldą lūpomis. Tai gali būti pats menkiausias, bet gražus veiksmas, atliktas mano Sūnaus vardu: kantrumas, gailestingumas, skausmo priėmimas ar pasiaukojimas dėl kitų. Mano vaikai, mano Sūnus žiūri į jus. Melskitės, kad ir jūs galėtumėte žvelgti į Jo veidą, kad ir jums jis būtų atidengtas. Mano vaikai, aš atskleidžiu jums vienintelę ir tikrą tiesą. Melskitės, kad jūs galėtumėte ją suprasti ir sugebėtumėte skleisti meilę ir viltį; kad galėtumėte būti mano meilės apaštalais. Mano motiniška širdis ypatingu būdu myli ganytojus. Melskitės už jų palaimintas rankas. Dėkoju jums.”

Read Previous

2016 rugpjūčio 02

Read Next

2016 spalio 02