Dievo Motinos, Taikos Karalienės, pranešimas, 2024 m. birželio 25 d.

„Brangūs vaikai! Džiaugiuosi su jumis ir dėkoju Dievui, kad Jis leido Man būti su jums, vadovauti ir mylėti jus. Vaikeliai, pasauliui gresia pavojus, šeima puolama. Raginu jus, vaikeliai, grįžti prie maldos šeimoje. Padėkite Šventąjį Raštą gerai matomoje vietoje ir skaitykite jį kiekvieną dieną. Labiausiai mylėkite Dievą, kad jums būtų gerai žemėje. Ačiū, kad atsiliepėte į Mano kvietimą.”

Read Previous

Gospa, ačiū už 43 malonės metus!

Read Next

Kasmetinis Mergelės Marijos apsireiškimas regėtojai Ivankai Ivankovic-Elez 2024 m. birželio 25 d.