Gospa, ačiū už 43 malonės metus!

Garbė Jėzui Kristui!

Širdyse pripildyti didelio džiaugsmo ir dėkingumo Viešpačiui Dievui už 43 ypatingo gailestingumo metus – Švenčiausiosios Mergelės Marijos buvimą su mumis per Jos pasirodymus Medjžiugorjėje. Dėkojame už visas malones, suteiktas per Mergelės Marijos užtarimą.

Vakar baigėme melstis noveną už taiką prieš apsireiškimų, į kuriuos mus pašaukė Dievo Motina, metines.

Nuo šiandien nebesibursime ant kalno taip, kaip prieš 9 dienas, o toliau nuolat melsimės, kaip to prašo Mergelė Marija, savo šeimose ir maldos grupėse.
Taikos Karaliene, melskis už mus ir užtark savo Sūnų Jėzų, kad mūsų širdyse, šeimose ir visame pasaulyje suteiktų brangią taikos dovaną!

Maldoje su jumis, Marijos šviesos bendruomenė.

Read Previous

Dievo Motinos pasirodymas regėtojai Marijai Lunetti 2024 m. birželio 22 d.

Read Next

Dievo Motinos, Taikos Karalienės, pranešimas, 2024 m. birželio 25 d.