2022 gruodžio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien jums atnešu savo Sūnų Jėzų, kad jūs taptumėte Jo taika ir Dangaus ramybės bei džiaugsmo atspindžiu. Vaikeliai, melskite atvirumo priimti taiką, nes daug širdžių yra užvertos širdis perkeičiančios šviesos kvietimui. Esu su jumis ir meldžiuosi už jus, kad atsivertumėte ir priimtumėte Taikos Karalių, pripildantį jūsų širdis šiluma ir palaiminimu. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą”.

Read Previous

2022 lapkričio 25

Read Next

2022 gruodžio 25