2022 lapkričio 25

„Brangūs vaikai! Aukščiausiasis atsiuntė mane pas jus mokyti maldos. Malda atveria širdis ir suteikia vilties, o užgimęs tikėjimas yra sustiprinamas.

Vaikeliai, su meile kviečiu jus: sugrįškit pas Dievą, nes Dievas yra meilė ir jūsų viltis. Jei neapsispręsite už Dievą, neturėsite ateities; ir dėl to aš esu su jumis – kad vesčiau jus link apsisprendimo už atsivertimą ir gyvenimą, bet ne už mirtį.

Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Read Previous

2022 spalio 25

Read Next

2022 gruodžio 25