2022 balandžio 25

„Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir matau, kad esate pasiklydę. Todėl kviečiu jus visus: grįžkite pas Dievą, grįžkite prie maldos ir Šventoji Dvasia pripildys jus savąja meile, kuri teikia džiaugsmą širdžiai. Jumyse augs viltis, taip pat ir viltis dėl geresnės ateities, o jūs tapsite džiaugsmingais liudytojais Dievo Gailestingumo jumyse ir aplink jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2022 kovo 25

Read Next

2022 gegužės 25