2022 kovo 25

„Brangūs vaikai! Girdžiu jūsų šauksmus ir maldas už taiką. Šėtonas daugelį metų kovoja už karą. Štai kodėl Dievas atsiuntė mane tarp jūsų, kad vesčiau jus šventumo keliu, nes žmonija yra kryžkelėje. Kviečiu jus, grįžkite prie Dievo ir Dievo įsakymų, kad jums būtų gera žemėje ir išeitumėte iš šios krizės, į kurią patekote, nes neklausote Dievo, kuris myli jus ir nori jus išgelbėti ir vesti į naują gyvenimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2022 kovo 18

Read Next

2022 balandžio 25