2021 lapkričio 25

„Brangūs vaikai! Esu su jumis šiuo malonės laiku ir kviečiu jus visus būti taikos ir meilės nešėjais šiame pasaulyje, kuriame, vaikeliai, Dievas per mane kviečia jus būti malda ir meile bei rojaus išraiška čia, žemėje. Tegul jūsų širdys prisipildo džiaugsmo ir tikėjimo Dievu, kad jūs, vaikeliai, visiškai pasitikėtumėte Jo šventa valia. Štai kodėl aš esu su jumis, nes Jis, Aukščiausiasis, siunčia mane tarp jūsų, kad pažadinčiau jumyse viltį, ir jūs taptumėte taikdariais šiame neramiame pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Read Previous

2021 spalio 25

Read Next

2021 gruodžio 25