2021 gruodžio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien atnešu jums savo Sūnų Jėzų, kad Jis suteiktų jums savo ramybę. Vaikeliai, be ramybės jūs neturite nei ateities, nei palaimos, tad grįžkite prie maldos, nes maldos vaisius yra džiaugsmas ir tikėjimas, be kurio jūs negalite gyventi. Šios dienos palaiminimą, kurį jums suteikiame, neškite į savo šeimas ir praturtinkite visus sutiktuosius, kad ir jie pajustų tą malonę, kurią priėmėte. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Read Previous

2021 lapkričio 25

Read Next

2021 gruodžio 25