2021 gruodžio 25

„Brangūs vaikai, jūs esate Dievo vaikai ir jais vadinatės. Jei tik jūsų širdys jaustų tą beribę Dievo meilę jums, jos garbintų Jį ir dėkotų Jam kiekvieną jūsų gyvenimo akimirką. Todėl, vaikeliai, šiandien, šią malonės dieną, atverkite savo širdis ir melskite Viešpaties tikėjimo dovanos, kad tikrai taptumėte verti vadintis Dievo vaikais, kurie tyra širdimi dėkoja ir garbina savo dangiškąjį Tėvą. Aš esu su jumis ir laiminu jus savo motinišku palaiminimu.“

Read Previous

2021 gruodžio 25

Read Next

2022 sausio 25