2018 vasario 25

„Brangūs vaikai, šiuo malonės metu visus jus kviečiu atsiverti ir gyventi įsakymais, kuriuos jums davė Dievas, kad per Sakramentus jie vestų jus atsivertimo keliu. Pasaulis ir jo pagundos išbando jus, bet jūs, vaikeliai, žiūrėkite į Dievo kūrinius, kuriuos Jis jums davė, grožėdamiesi ir su nuolankumu ir mylėkite Dievą, vaikeliai, labiau už viską, ir Jis ves jus išganymo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Read Previous

2018 sausio 25

Read Next

2018 kovo 25