2018 kovo 25

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad būtumėte su manimi maldoje šiuo malonės metu, kada tamsa kovoja prieš šviesą. Vaikeliai, melskitės, eikite išpažinties ir pradėkite naują gyvenimą malonėje. Apsispręskite už Dievą ir Jis ves jus per šventumą, o kryžius jums taps pergalės ir vilties ženklu. Didžiuokitės, jog esate pakrikštyti, būkite dėkingi savo širdyje, jog esate dalis Dievo plano. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2018 vasario 25

Read Next

2018 balandžio 25