2018 liepos 25

„Brangūs vaikai! Dievas leidžia, kad vesčiau jus pas Jį, nes Jis yra jūsų jėga. Todėl kviečiu jus: melskitės Jam ir pasitikėkite Juo, nes Jis yra jūsų priebėga nuo visokio blogio, tykančio ir nešančio sielas tolyn nuo meilės ir džiaugsmo, kuriems visi esate pašaukti. Vaikeliai, gyvenkite Rojumi čia, žemėje, kad jums būtų gera, ir tegul Dievo įsakymai būna šviesa jūsų kelyje. Aš esu su jumis ir visus jus myliu savo Motiniškąja meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2018 birželio 25

Read Next

2018 rugpjūčio 25