2018 birželio 25

„Brangūs vaikai, tai yra diena, kurią man davė Viešpats, kad dėkočiau Jam už kiekvieną iš jūsų, už visus, kurie atsivertė, priėmė mano pranešimus ir nuėjo atsivertimo ir šventumo keliu. Džiaukitės, vaikeliai, nes Dievas yra gailestingas ir visus jus myli begaline meile ir per mano apsireiškimą čia veda jus išganymo keliu. Myliu jus visus ir teikiu jums savo Sūnų, kad Jis suteiktų jums ramybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2018 birželio 25

Read Next

2018 liepos 25