2017 rugpjūčio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus būti maldos žmonėmis. Melskitės, kol malda jums taps džiaugsmu ir susitikimu su Aukščiausiuoju. Jis perkeis jūsų širdis, ir jūs tapsite meilės ir taikos žmonėmis. Nepamirškite, vaikeliai, kad šėtonas yra stiprus ir nori atitraukti jus nuo maldos. Nepamirškite, kad malda yra slaptas susitikimo su Dievu raktas. Todėl esu su jumis, kad jus vesčiau. Neapleiskite maldos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2017 liepos 25

Read Next

2017 rugsėjo 25