2017 rugsėjo 25

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus būti dosnesniais atsižadėjime, pasninke, atsivertime ir maldoje už visus tuos, kurie yra gundomi – jie yra jūsų broliai ir seserys. Ypatingu būdu prašau jūsų melstis už kunigus ir visus pašvęstuosius, kad vis karščiau mylėtų Jėzų, kad Šventoji Dvasia pripildytų jų širdis džiaugsmu, kad jie liudytų Dangų ir Dangiškus slėpinius. Daug sielų yra nuodėmėje, nes nėra tų, kas už juos aukotųsi ir melstųsi už jų atsivertimą. Esu su jumis ir meldžiuosi už jus, kad jūsų širdys būtų pripildytos džiaugsmo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2017 rugpjūčio 25

Read Next

2017 spalio 25