2017 lapkričio 25

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu kviečiu jus maldai. Melskitės ir ieškokite taikos, vaikeliai. Tas, kuris atėjo čia, į žemę, kad dovanotų jums savo taiką, nepaisė nei kas, nei kuo esate. Jis – mano Sūnus, jūsų brolis, per mane kviečia atsivertimui, nes be Dievo neturite nei ateities, nei amžino gyvenimo. Tad tikėkite ir melskitės ir gyvenkite meilėje, laukdami savo ypatingo susitikimo su Juo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2017 spalio 25

Read Next

2017 gruodžio 25