2017 gruodžio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien atnešu jums savo Sūnų Jėzų, kad Jis suteiktų jums savo taiką. Vaikeliai, jus visus kviečiu gyventi ir liudyti apie malones ir dovanas, kurias jūs gavote. Nebijokite! Melskitės, kad Šventoji Dvasia duotų jums jėgų būti džiaugsmingais liudytojais, taikos ir vilties žmonėmis. Dėkoju, kad atsiliepėte mano kviečiami!”

Read Previous

2017 lapkričio 25

Read Next

2017 gruodžio 25