2017 gruodžio 25

„Brangūs vaikai! Šią malonių dieną kviečiu jus prašyti Viešpaties tikėjimo dovanos. Mano vaikai, apsispręskite pasirinkti Dievą ir pradėkite gyventi bei tikėti tuo, kam Dievas jus kviečia. Mano vaikai, tikėti reiškia atiduoti savo gyvenimą į Dievo rankas – į rankas Viešpaties, kuris jus sukūrė ir kuris jus be galo myli. Nebūkite tikinčiaisias tik žodžiais, bet būkite tikinčiaisiais gyvenimu, liudijančiais savo tikėjimą darbais bei asmeniniu pavyzdžiu. Kalbėkitės su Dievu, jūsų Tėvu. Atverkite ir atiduokite Jam savo širdis ir jūs pamatysite, kaip jūsų širdys bus perkeistos bei kaip jūs būsite sužavėti Dievo darbais jūsų gyvenime. Mano vaikai, nėra gyvenimo be Dievo, todėl aš, kaip jūsų Motina, užtariu jus ir prašau savo Sūnaus atnaujinti jūsų širdis, kad Jis pripildytų jūsų gyvenimą neišmatuojama meile. Dėkoju, kad atsiliepėte mano kviečiami!”

Read Previous

2017 gruodžio 25

Read Next

2018 sausio 25