2016 liepos 02

„Brangūs vaikai, Mano realus, gyvas buvimas jūsų tarpe turėtų padaryti jus laimingus, nes tai yra didžiulė mano Sūnaus meilė. Jis siunčia mane į jūsų tarpą, kad savo motiniška meile užtikrinčiau jums saugumą; kad suvoktumėte, jog skausmas ir džiaugsmas, kentėjimas ir meilė skatina jūsų sielas gyventi intensyviai; kad naujai pakviesčiau jus garbinti Jėzaus Širdį, tikėjimo šerdį – Eucharistiją. Diena dienon per amžius Mano sūnus gyvai sugrįžta tarp jūsų – grįžta pas jus, nes niekada ir nepaliko jūsų. Kai vienas iš jūsų, mano vaikų, sugrįžta pas Jį, mano motiniška Širdis pašoka iš džiaugsmo. Todėl, mano vaikai, grįžkite prie Eucharistijos, prie mano Sūnaus. Kelias į mano Sūnų yra sunkus, pilnas pasiaukojimo, bet kelio pabaigoje visada yra šviesa. Aš suprantu jūsų skausmus ir kentėjimus, su motiniška meile nušluostau jūsų ašaras. Pasitikėkite mano Sūnumi, nes Jis padarys dėl jūsų tai, ko jūs net nežinote, kaip paprašyti. Jūs, mano vaikai, turėtumėte rūpintis tik dėl savo sielos, nes tai vienintelis dalykas žemėje, kuris jums tikrai priklauso. Jūs atnešite savo sielą Dangiškajam Tėvui – purviną arba švarią. Atminkite, kad už tikėjimą mano Sūnaus meile visada bus atlyginta. Ypač prašau jūsų melstis už tuos, kuriuos mano Sūnus pakvietė gyventi pagal Jo pavyzdį ir mylėti savo kaimenę. Dėkoju jums.“

Read Previous

2016 birželio 02

Read Next

2016 rugpjūčio 02