2016 gruodžio 02

„Brangūs vaikai, mano Motiniška Širdis verkia, matydama, ką daro mano vaikai. Nuodėmė plinta. Sielos skaistumas yra vis mažiau svarbus. Mano sūnus yra pamirštamas, Jis vis mažiau garbinamas, o mano vaikai yra persekiojami. Todėl jūs, mano vaikai, mano meilės apaštalai, siela ir širdimi šaukitės mano Sūnaus Vardo. Jis turės jums šviesos žodžius. Jis apsireiškia jums, laužia duoną su jumis ir suteikia jums meilės žodžius, kad paverstumėte juos gailestingumo darbais ir taip liudytumėte tiesą. Tad, vaikai, nebijokite. Leiskite mano Sūnui būti jumyse. Leiskite mano Sūnui panaudoti jus slaugant sužeistas ir atverčiant prarastas sielas. Todėl, mano vaikai, grįžkite prie Rožinio maldos. Melskitės Rožinį su gerumo, pasiaukojimo ir gailestingumo jausmu. Melskitės ne tik žodžiais, bet ir gailestingumo darbais. Melskitės iš meilės visiems žmonėms. Mano Sūnus savąja auka išaukštino meilę. Tad gyvenkite su Juo, kad turėtumėte jėgų ir vilties, kad turėtumėte meilės, kuri yra gyvenimas ir kuri veda į amžinąjį gyvenimą. Iš Dievo meilės ir aš esu su jumis ir su Motiniška meile vesiu jus. Dėkoju jums.“

Read Previous

2016 lapkričio 25

Read Next

2016 gruodžio 25