2020 kovo 25

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis visus tuos metus, kad vesčiau jus išganymo keliu. Grįžkite pas mano Sūnų, grįžkite prie maldos ir pasninko. Vaikeliai, leiskite, kad Dievas kalbėtų į jūsų širdį, nes šėtonas karaliauja ir trokšta sunaikinti jūsų gyvastį ir žemę, kuria vaikščiojate. Būkite drąsūs ir apsispręskite šventumui. Atsivertimą pastebėsite savo širdyse ir šeimose; malda bus girdima; Dievas išgirs jūsų šauksmus ir suteiks jums ramybę. Aš esu su jumis ir visus jus laiminu savo Motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2020 vasario 25

Read Next

2020 kovo 25