2020 gruodžio 25

„Brangūs vaikai, ir šiandien Jėzus yra čia, šalia jūsų, netgi tuomet, kai manote, kad esate vieniši ir jūsų gyvenime nėra šviesos. Jis yra čia ir niekada jūsų neapleido ir neatsitraukė nuo jūsų. Jo gimimo šviesa apšviečia šį pasaulį ir jūsų gyvenimą. Jo Širdis visada atvira jums, pasiruošusi priimti kiekvieną jūsų kančią, kiekvieną pagundą, baimę ir poreikį. Jo rankos ištiestos į jus, kad tėviškai jus apkabintų ir pasakytų, kokie esate Jam svarbūs, kaip stipriai jus myli ir rūpinasi savo vaikais. Vaikai, ar jūsų širdys atvertos Jėzui? Ar pilnai atidavėte savo gyvenimą į Jo rankas? Ar priėmėte Jėzų kaip savo Tėvą, į kurį visada galite kreiptis ir rasti Jame paguodą ir visa tai, ko jums reikia, kad gyventumėte tikru tikėjimu? Tad, mano vaikai, atiduokite savo širdis Jėzui ir leiskite Jam viešpatauti jūsų gyvenime, nes tik tokiu būdu priimsite dabartį ir galėsite susidurti su pasauliu, kuriame šiandien gyvenate. Su Jėzumi bet kokia baimė, kančia ir skausmas išnyksta, nes jūsų širdis priima Jo valią ir visa, kas ateina į jūsų gyvenimą. Jėzus suteiks jums tikėjimą, kad galėtumėte priimti viską ir niekas negalėtų jūsų atitolinti nuo Jo. Jis stipriai laiko jus už rankos neleisdamas jums atitolti ir pasimesti sunkiomis akimirkomis, nes Jis tapo jūsų gyvenimo Viešpačiu. Aš laiminu jus savo motiniškuoju palaiminimu.“

Read Previous

2020 gruodžio 25

Read Next

2021 sausio 25