2018 lapkričio 02

„Brangūs vaikai, mano motiniška Širdis kenčia, kai žvelgiu į mano vaikus, kurie nemyli tiesos, kurie slepia ją; kai žvelgiu į mano vaikus, kurie nesimeldžia su jausmu ir veikdami. Esu nuliūdusi, kai sakau savo Sūnui, jog daugelis mano vaikų prarado tikėjimą, kad jie nepažįsta Jo – mano Sūnaus. Todėl kviečiu jus, mano meilės apaštalai, stenkitės žvelgti į pačią žmonių širdžių gilumą ir ten tikrai rasite užslėptą mažą lobį. Matymas tokiu būdu yra Dievo Gailestingumo malonė. Reikia ieškoti gėrio net ten, kur yra didžiausias blogis, stengtis suprasti kitą, o ne teisti jį. Būtent to mano Sūnus prašo iš jūsų, o aš, kaip motina, kviečiu jus paklausyti Jo. Mano vaikai, siela yra stipresnė už kūną, tad, nešinas meile ir darbais, įveikia visas kliūtis. Nepamirškite, kad mano Sūnus mylėjo jus ir tebemyli. Jo meilė yra su jumis ir jumyse, kai vienijatės su Juo. Jis yra pasaulio šviesa. Niekas ir nieko negali Jo sustabdyti galutinėje šlovėje. Todėl jūs, mano meilės apaštalai, nebijokite liudyti tiesą. Liudykite ją su užsidegimu, per darbus, su meile, pasiaukodami, bet visų pirma – nuolankumu. Liudykite tiesą visiems tiems, kurie nepažino mano Sūnaus. Aš būsiu su jumis ir jus drąsinsiu. Liudykite meilę, kuri niekada nesibaigia, nes kyla iš Dangiškojo Tėvo, kuris yra amžinas ir dovanoja amžinybę visiems mano vaikams. Mano Sūnaus Dvasia bus su jumis. Ir vėl kviečiu jus, mano vaikai, melstis už savo kunigus, melskitės, kad mano Sūnaus meilė galėtų juos vesti. Dėkoju jums.”

Read Previous

2018 spalio 02

Read Next

2018 gruodžio 02