2018 gruodžio 02

„Brangūs vaikai, kai jūs ateinate pas mane, kaip motiną, tyromis ir atviromis širdimis, žinokite, kad aš jūsų klausausi, drąsinu, guodžiu ir, visų pirma, užtariu jus pas savo Sūnų. Žinau, kad trokštate turėti tvirtą tikėjimą ir išreikšti jį tinkamu būdu. Tai, ko mano Sūnus laukia iš jūsų – tai nuoširdus, tvirtas ir gilus tikėjimas. Tuomet bet koks jo išraiškos būdas bus teisingas. Tikėjimas yra nuostabiausias slėpinys, kuris saugomas širdyje. Jis yra tarp Dangiškojo Tėvo ir visų Jo vaikų; jį galima atpažinti iš vaisių ir iš meilės visiems Dievo kūriniams. Mano meilės apaštalai, vaikai mano, pasitikėkite mano Sūnumi. Padėkite visiems mano vaikams pažinti Jo meilę. Jūs esate mano viltis – jūs, kurie stengiatės nuoširdžiai mylėti mano Sūnų. Vardan meilės, dėl jūsų išganymo, Dangiškojo Tėvo valia ir dėka mano Sūnaus esu čia, tarp jūsų. Mano meilės apaštalai, tegul kartu su jūsų malda ir auka jūsų širdys būna apšviestos mano Sūnaus meile ir šviesa. Tegul ta šviesa ir meilė apšviečia visus, kuriuos sutiksite ir atverčia juos mano Sūnui. Aš esu su jumis. Ypatingu būdu esu su jūsų ganytojais. Apšviečiu juos savo motiniška meile ir drąsinu, kad mano Sūnaus palaimintomis rankomis laimintų visą pasaulį. Dėkoju jums.“

Read Previous

2018 lapkričio 02

Read Next

2019 sausio 02