2018 kovo 02

„Brangūs vaikai! Didžių dalykų man padarė Dangiškasis Tėvas, kaip Jis daro visiems tiems, kurie švelniai Jį myli ir ištikimai ir atsidavusiai Jam tarnauja. Vaikai mano, Dangiškasis Tėvas myli jus. Tai iš Jo meilės esu čia, su jumis. Jis kalba jums. Kodėl nenorite matyti ženklų? Kartu su Juo viskas yra lengviau. Ir kentėti skausmą su Juo yra lengviau, nes yra tikėjimas. Tikėjimas padeda skausmui, o skausmas be tikėjimo veda į neviltį. Iškentėtas ir Dievui paaukotas skausmas pakylėja. Argi ne mano Sūnus savąja skausminga auka atpirko pasaulį? Kaip Jo Motina, aš buvau su Juo skausme ir kančioje, kaip kad esu su jumis visais. Vaikai mano, esu su jumis gyvenime, skausme, kančioje, džiaugsme ir meilėje. Todėl turėkite viltį. Viltis leidžia suvokti, kad gyvenimas yra. Vaikai mano, aš kalbu jums, mano balsas kalba jūsų sielai, mano Širdis kalba jūsų širdžiai. Mano meilės apaštalai, o kaip stipriai jus myli mano Motiniška Širdis! Kiek daug dalykų noriu išmokyti jus. Kaip mano motiniška Širdis trokšta jūsų pilnatvės, o tokie galite būti tik tuomet, kai siela, kūnas ir meilė jumyse bus viena. Aš prašau jūsų, kaip savo vaikų, daug melskitės už Bažnyčią ir jos tarnus – jūsų ganytojus, kad Bažnyčia būtų tokia, kokios trokšta mano Sūnus – skaidri, kaip šaltinio vanduo ir kupina meilės. Dėkoju jums!”

Read Previous

2018 vasario 02

Read Next

2018 kovo 18