2017 vasario 02

„Brangūs vaikai, jūs, kurie kiekvieną dieną stengiatės dovanoti savo gyvenimą mano Sūnui, kurie bandote gyventi su Juo, kurie meldžiatės ir aukojatės, – jūs esate viltis šiame neramiame pasaulyje. Jūs esate mano Sūnaus šviesos spinduliai – gyva Evangelija, ir mano mylimieji meilės apaštalai. Mano Sūnus yra su jumis. Jis yra su tais, kurie apie Jį galvoja – kurie meldžiasi. Bet tuo pačiu, Jis kantriai laukia tų, kurie Jo nepažįsta. Todėl jūs, manieji meilės apaštalai, melskitės širdimi ir darbais rodykite mano Sūnaus meilę. Tai yra vienintelė viltis jums, ir tai yra vienintelis kelias į amžinąjį gyvenimą. Aš, kaip Motina, esu čia, su jumis. Į mane nukreiptos jūsų maldos – tai nuostabiausios rožės, liudijančios jūsų meilę man. Negaliu nebūti ten, kur jaučiu rožių kvapą. Yra vilties. Dėkoju jums.”

Read Previous

2017 sausio 02

Read Next

2017 kovo 02