2017 spalio 02

„Brangūs vaikai, kreipiuosi į jus kaip motina paprastais žodžiais, tačiau pripildytais didelės meilės ir rūpesčio savo vaikais, kuriuos man patikėjo mano Sūnus. O mano Sūnus, kuris yra per amžius esantysis, Jis kalba į jus gyvenimo žodžiais ir sėja meilę atvertose širdyse. Todėl prašau jūsų, mano meilės apaštalai, turėkite nuolat atvertas širdis, pasiruošusias gailestingumui ir atleidimui. Per mano Sūnų visada atleisite artimui, nes jumyse bus taika. Mano vaikai, rūpinkitės savo siela, nes tai – vienintelis dalykas, kuris jums priklauso. Užmirštate šeimos svarbą. Šeima neturi būti skausmo ir kančios vieta, bet supratimo ir švelnumo vieta. Šeimos, kurios bando gyventi pagal mano Sūnų, gyvena tarpusavio meilėje. Mano Sūnus, kai buvo dar mažas, sakė man, jog visi žmonės yra broliai. Todėl atsiminkite, mano meilės apaštalai, kad žmonės, kuriuos sutinkate, yra jums šeima – jie yra broliai mano Sūnuje. Mano vaikai, negaiškite laiko apmąstymams apie ateitį ir nesirūpinkite. Rūpinkitės tik tuo, kaip gerai pragyventi kiekvieną akimirką pagal mano Sūnaus valią – tuomet turėsite ramybę. Mano vaikai, niekada neužmirškite melstis už savo ganytojus. Melskitės, kad jie priimtų visus žmones kaip savo vaikus, kad mano Sūnuje jie taptų dvasiniais tėvais kitiems. Dėkoju jums.”

Read Previous

2017 rugsėjo 02

Read Next

2017 lapkričio 02