2017 lapkričio 02

„Brangūs vaikai, žvelgiu į jus, susibūrusius apie mane, jūsų motiną, matau daug tyrų sielų, daug mano vaikų, kurie ieško meilės ir paguodos, tačiau jų niekas nesuteikia. Matau ir tuos, kurie daro pikta, nes neturi gerų pavyzdžių, nes nepažino mano Sūnaus. Tas gėris, kuris yra tylus, kuris plinta per tyras sielas, ir yra galia, kuri palaiko šį pasaulį. Yra daug nuodėmių, bet yra ir meilės. Mano Sūnus siunčia jums mane, Motiną, kuri esu ta pati visiems, kad mokyčiau jus mylėti, suprasti, kad esate broliai. Trokštu jums padėti. Mano meilės apaštalai, pakanka gyvo tikėjimo ir meilės troškimo, ir mano Sūnus jį priims. Tačiau jūs turite būti vertais, turėti gerą valią ir atvirą širdį. Mano Sūnus įeina į atvirą širdį. Aš, kaip Motina, noriu, kad geriau pažintumėte mano Sūnų – Dievą, gimusį iš Dievo, – kad pažintumėte Jo meilės, kurios jums taip reikia, didybę. Jis prisiėmė sau jūsų nuodėmes, pelnė jums išganymą ir už tai prašo, kad mylėtumėte vienas kitą. Mano Sūnus yra Meilė. Jis myli visus žmones, be jokios išimties, visus visų šalių ir visų tautų žmones. Jei jūs, mano vaikai, gyventumėte mano Sūnaus meile, žemėje jau būtų Jo Karalystė. Todėl, mano meilės apaštalai, melskitės, melskitės, kad mano Sūnus ir Jo meilė būtų kuo arčiau jūsų. Melskitės, kad būtumėte meilės pavyzdys ir padėtumėte visiems tiems, kurie nepažino mano Sūnaus. Niekada nepamirškite, kad mano Sūnus, Vienas ir Trejybėje, myli jus. Mylėkite savo ganytojus ir melskitės už juos. Dėkoju jums.”

Read Previous

2017 spalio 02

Read Next

2017 gruodžio 02