Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, 2024 m. kovo 25 d. pranešimas

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku melskitės su Manimi, kad gėris laimėtų jumyse ir aplink jus. Ypatingu būdu, vaikeliai, melskitės susivienyję su Jėzumi Jo kryžiaus kelyje. Įdėkite į savo maldas šią žmoniją, kuri klajoja be Dievo ir be Jo meilės. Būkite malda, būkite šviesa ir liudytojai visiems, kuriuos sutinkate, vaikeliai, kad gailestingas Dievas pasigailėtų jūsų. Ačiū, kad atsiliepėte į Mano kvietimą.”

Read Previous

2023 spalio 25

Read Next

Viešpatie, aš čia