2016 Vasario 25

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu visus jus kviečiu atsivertimui. Vaikeliai, jūs mažai mylite ir dar mažiau meldžiatės. Esate pasimetę ir nežinote, kas yra jūsų tikslas. Paimkite kryžių, žiūrėkite į Jėzų ir sekite Juo. Jis atsiduoda jums iki mirties ant kryžiaus, nes myli jus. Vaikeliai, kviečiu jus: sugrįžkite prie maldos širdimi, kad maldoje rastumėte viltį ir savo gyvenimo prasmę. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

Taikos Karalienės 2024 m. kovo 25 d. pranešimas

Read Next

2016 kovo 25