2019 rugsėjo 25

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis mano intencijomis, kad aš galėčiau jums padėti. Vaikeliai, melskitės Rožinį ir apmąstykite jo slėpinius, nes ir jūs patiriate savo gyvenime ir džiaugsmą, ir liūdesį. Tokiu būdu jūs perimate slėpinius į savo gyvenimą, nes gyvenimas yra slėpinys tol, kol jūs jo neatiduodate į Dievo rankas. Taip jūs įgysite tokią tikėjimo patirtį, kaip ir Petras, kuris susitiko Jėzų, ir Šventoji Dvasia užliejo jo širdį. Ir jūs, vaikeliai, esate pakviesti liudyti, gyvenant meile, kuria diena iš dienos Dievas apgaubia jus dėka mano buvimo. Todėl, vaikeliai, būkite atviri ir melskitės širdimi tikėjime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2019 rugpjūčio 25

Read Next

2019 spalio 25