2019 rugpjūčio 25

„Brangūs vaikai, melskitės, dirbkite ir su meile Dangaus Karalystei liudykite, kad jums būtų gera čia, žemėje. Vaikeliai, Dievas šimteriopai palaimins jūsų pastangas, būsite liudytojais tautose, netikinčiųjų sielos pajus atsivertimo malonę, o Dangus bus dėkingas už jūsų pastangas ir aukas. Vaikeliai, su rožiniu rankoje liudykite, kad priklausote man, ir apsispręskite šventumui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2019 liepos 25

Read Next

2019 rugsėjo 25