2019 gegužės 25

„Brangūs vaikai! Dievas iš savo gailestingumo leido man mokyti jus ir vesti atsivertimo keliu. Vaikeliai, jūs visi esate pakviesti visa širdimi melstis, kad būtų įgyvendintas išgelbėjimo planas jums ir per jus. Suvokite, vaikeliai, kad gyvenimas yra trumpas ir kad jūsų laukia amžinas gyvenimas pagal jūsų nuopelnus. Todėl melskitės, melskitės, melskitės, kad būtumėte vertingi įrankiai Dievo rankose. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2019 balandžio 25

Read Next

2019 birželio 25