2019 balandžio 25

„Brangūs vaikai! Tai malonės metas, gailestingumo metas kiekvienam iš jūsų. Vaikeliai, neleiskite, kad neapykantos ir nerimo vėjas viešpatautų jumyse ir aplink jus. Jūs, vaikeliai, esate pakviesti, kad būtumėte taika ir malda. Velnias nori neramumų ir netvarkos, o jūs, vaikeliai, būkite džiaugsmu Prisikėlusio Jėzaus, kuris numirė ir prisikėlė iš numirusių už kiekvieną iš jūsų. Jis nugalėjo mirtį, kad duotų jums gyvenimą – amžinąjį gyvenimą. Todėl, vaikeliai, liudykite ir didžiuokitės, kad prisikėlėte Jame. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2019 kovo 25

Read Next

2019 gegužės 25