2018 spalio 25

„Brangūs vaikai! Jūs turite didelę malonę, nes esate pakviesti naujam gyvenimui pagal mano pranešimus, kuriuos jums duodu. Tai, vaikeliai, yra malonės laikas, laikas ir kvietimas atsivertimui jums ir būsimoms kartoms. Todėl kviečiu jus, vaikeliai, daugiau melskitės ir atverkite savo širdis mano Sūnui Jėzui. Aš esu su jumis, myliu jus visus ir laiminu savo motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2018 rugsėjo 25

Read Next

2018 lapkričio 25