2018 rugsėjo 25

„Brangūs vaikai! Ir gamta rodo jums savo meilės ženklus per vaisius, kuriuos jums duoda. Ir jūs per mano atėjimą gavote gausybę dovanų ir vaisių. Vaikeliai, kiek jūs atsiliepėte į mano kvietimą, Dievas žino. Aš kviečiu jus: dar ne vėlu – apsispręskite už šventumą ir gyvenimą su Dievu malonėje ir taikoje! Dievas laimins jus ir duos jums šimteriopai, jei pasitikėsite Juo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2018 rugpjūčio 25

Read Next

2018 spalio 25