2018 gegužės 25

„Brangūs vaikai! Šiuo neramiu laiku kviečiu jus labiau pasitikėti Dievu, kuris yra jūsų Tėvas danguje ir kuris siuntė mane vesti jus pas Jį. Atverkite savo širdis dovanoms, kurias Jis trokšta duoti jums ir širdies gilumoje garbinkite mano Sūnų Jėzų, kuris atidavė savo gyvybę, kad gyventumėte amžinybėje, kur trokšta jus nuvesti. Tegul jūsų viltimi būna susitikimo džiaugsmas su Aukščiausiuoju kasdieniame gyvenime. Todėl kviečiu jus: neužleiskite maldos, kuri daro stebuklus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2018 balandžio 25

Read Next

2018 birželio 25