2016 gruodžio 25

„Brangūs vaikai! Su dideliu džiaugsmu šiandien nešu jums savo Sūnų Jėzų, kad jums padovanotų savąją taiką ir ramybę. Atverkite savo širdis, vaikeliai, ir džiūgaukite, kad galite Jį priimti. Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų. Laiminu jus su savo Sūnumi Jėzumi ir kviečiu, kad neprarastumėte vilties ir kad jūsų žvilgsnis ir širdis visuomet būtų nukreipti į dangų ir amžinybę. Tokiu būdu būsite atviri Dievui ir Jo planams. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Read Previous

2016 gruodžio 02

Read Next

2016 gruodžio 25