2016 gruodžio 25

„Brangūs vaikai, šiandien, šią malonės dieną, ypatingu būdu kviečiu jus melstis už taiką. Vaikai, aš atėjau čia kaip Taikos Karalienė ir tiek kartų kviečiau jus melstis už taiką. Tačiau, vaikai, jūsų širdys yra neramios. Nuodėmė trukdo jums pilnai atsiverti meilei ir taikai, kurias Dievas trokšta jums dovanoti. Vaikai mano, kad gyventumėte taika, pirmiausia reikia turėti taiką savo širdyse ir pilnai atsiduoti Dievui ir Jo valiai. Neieškokite taikos ir džiaugsmo žemiškuose dalykuose, nes jie yra trumpalaikiai. Siekite tikro gailestingumo ir ramybės, kurie ateina tik iš Dievo, ir tik tokiu būdu jūsų širdys bus pripildytos tikro džiaugsmo, ir tik taip jūs galėsite tapti taikos liudytojais šiame neramiame pasaulyje. Aš esu jūsų Motina ir užtariu prieš savo Sūnų kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2016 gruodžio 25

Read Next

2017 sausio 02