RAMYBĖS KARALIAUS LAUKIMO DŽIAUGSMAS (TĖVAS LIUBO KURTOVIČIUS)

2023 m. lapkričio 25 d. pranešimas.
„Brangūs vaikai! Tegul šiuo laiku persipina malda už taiką ir geri darbai, kad jūsų širdys, šeimos ir vilties neturintis pasaulis pajustų Taikos Karaliaus laukimo džiaugsmą. Dėkoju, kad atsiliepėte į Mano kvietimą.”
Marija, Taikos Karalienė ir Taikos Karaliaus motina, daugybę kartų ragina mus pabusti ir ištverti vieninteliame kelyje, kuriuo Dievas gali ateiti pas mus, o mes galime nueiti pas Jį, o tai yra maldos kelias. Motina Marija apglėbusi nešiojo tą, kurio dangus negalėjo apimti, kaip sakoma bažnyčios maldoje. Ta, kuri yra malonės pilnoji, geriausiai žino kelią į Dievo malonę, o tai yra nuolanki teisiojo malda.
Šventoji Teresė Avilietė sakydavo: „Jei kas nors tau sako, kad yra kitas kelias pas Dievą nei malda, netikėk juo“.
Šiuo liturginiu advento laikotarpiu Dievo Motina kviečia mus su džiaugsmu laukti Kristaus atėjimo. Tas laukimas tikrai bus džiugus, jei į šiuos Dievo Motinos kvietimus žiūrėsime rimtai ir įgyvendinsime juos.
Susitikti su mumis Dievas atėjo kaip nuolankus ir mažas vaikelis. Todėl ir mes galime prieiti prie Dievo ir su Juo susitikti tik būdami nuolankūs, nuoširdūs ir maži. Jis atėjo ne tam, kad atimtų gyvenimo džiaugsmus, bet kad suteiktų mums vilties ir gyvenimo gausos.
Kalėdos laukia mūsų ateinant. Kalėdos – ramybės, džiaugsmo ir vilties šventė. Pasaulis yra be vilties, jei jis nesutinka Dievo kūdikyje Jėzuje.
Kalėdos bus švenčiamos ir šiemet. Kaip ir kasmet, sveikinsime vieni kitus su Kalėdomis. Miestus ir kaimus papuoš lempos, papuošalai ir gausūs stalai, prie kurių pamaitinsime savo kūną. Kartais atsitinka taip, kad mūsų Kalėdos būna be Jėzaus, kad pamirštame savo sielą, santykį su Dievu, kuris yra gyvybės, vilties ir džiaugsmo šaltinis.
Dievas nebijojo tapti vaiku, mažu ir nuolankiu. Su Dievu susitinka tik mažieji ir tie, kurie pripažįsta, kad jiems reikia Dievo atleidimo ir gailestingumo. Tik mažutėliai ir vaikai dvasine prasme gali priimti Kūdikėlį Jėzų.
Jėzus sako: jei netapsite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Būti vaiku reiškia būti tiesoje prieš Dievą. Tik tiesa išlaisvina. Nelengva prieiti prie tiesos ir būti tiesoje prieš Dievą. Jei nuolankiai neieškosime Dievo, niekada Jo nesutiksime. Juk Dievas ateina pas mus su įsikūnijimo, skurdo, kryžiaus ir Eucharistijos nuolankumu.
Nėra kitų vietų ir būdų, kaip galėtume susitikti su Dievu. Jei jie egzistuotų, Mergelė Marija mums tikrai pasakytų. Ji kalba labai paprastai, kaip ir Dievas yra paprastas, kaip ir kiekvienas vaikas yra paprastas.
Net ir šiandien Dievas mums kalba per dieviškąjį Betliejaus vaikelį. Po to stebuklingo gimimo daugiau nei prieš 2000 metų pasauliui gimė viltis ir išganymas, nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo Sūnų.
Mūsų Dievas nori, kad atpažintume Jį kiekviename žmoguje ir Jo buvimą visuose žmonėse. Žmogaus gyvybė be galo brangi, nes Dievas tapo žmogumi ir pašventino žmogaus gyvybę. Tegul šis Advento laikotarpis būna kupinas gerumo kitiems ir gerų darbų. Tik tarnaudami kitiems galime atpažinti Jėzų, kuris atėjo pats tarnauti, o ne tam, kad jam tarnautų. Galime sutikti Jėzų, kuris vaikščiojo žeme darydamas gera ir skleisdamas aplinkui gėrį. Leiskime Dievui per mus ateiti į šį pasaulį, į erdves, kuriose gyvename, ir pas žmones, kuriuos sutinkame.
Malda
Mergele Marija, šiais, kaip ir kiekvienais metais, Tu nori mumyse dvasiškai pagimdyti Jėzų, Ramybės Karalių ir vienintelę mūsų viltį bei išganymą. Tu, kuri nešiojai Jėzų po savo širdimi ir laikei ant kelių, vesk ir nešk ir mus atsivertimo keliu. Meldžiame Tave, dieviškojo Kūdikio Jėzaus Gimdytoją, užtark mus, kad Jėzus gimtų ir mūsų širdyse. Į Tavo rankas, o Marija, atiduodame visas vietas, šeimas ir žmones, kurie gyvena prislėgti karo, neapykantos ir žudynių. Meldžiamės už visus, gyvenančius dvasinėje tamsoje, be vilties ir dieviškos šviesos. Dėkojame Tau, Motina, už visas tas širdis, kurios rado viltį ir patyrė atsivertimą per Tavo buvimą ir Dievo malonę. Išmelsk, kad visi galėtume ištverti šventumo kelyje ir liudyti kitiems apie stebuklingus Dievo darbus, kurie tebevyksta ir šiandien. Amen.

Read Previous

Džiaugsmingai ir su meile

Read Next

Malda už taiką ir geri darbai (Terezia Gražiová)