Penktadienį, 2023 metų lapkričio 24 dieną, sukanka dvidešimt treji metai nuo tėvo Slavko Barbaričiaus

Penktadienį, 2023 metų lapkričio 24 dieną, sukanka dvidešimt treji metai nuo tėvo Slavko Barbaričiaus – kunigo, pranciškono, visą savo gyvenimą ir darbus atidavusio Medžiugorjei ir Dievo Motinos gyvenimo ir meilės mokyklai – mirties.

Primename, kad per visus šiuos apsireiškimų metus Dievo Motina paminėjo tik jo vardą, o tai įvyko kitą dieną po tėvo Slavko mirties, 2000 metų lapkričio 25 dieną. Ji pasakė: “Džiaukitės, nes jūsų brolis Slavko gimė Danguje ir užtaria jus”.

Jo žemiški palaikai, kurie ilsisi Kovačico kapinėse už parapijos bažnyčios, jau tapo daugybės piligrimų maldos ir malonių vieta.
Todėl nekeista, kad jo mirties metinės daugeliui tapo galimybe dar kartą jam padėkoti už atvirumą priimant Dievo Motinos buvimą ir ištikimą tarnystę Taikos Karalienei skleidžiant Jos pranešimus.

Каip ir ankstesniais metais, jo “gimimo Dangui” sukakčiai skiriami įvairūs renginiai.

4-ОJI PILIGRIMYSTĖ «TĖVO SLAVKO PĖDOMIS»

Procesija iš tėvo Slavko gimimo vietos Dragičine iki jo paskutinės poilsio vietos Kovačico kapinėse Medžiugorjėje, jo tarnystės vietoje, buvo pirmą sykį surengta 2020 metais maldos grupės «Gospa, Majka moja» iniciatyva, kurią džiugiai palaikė tėvo Slavko šeimos nariai bei Čerino ir Medžiugorjės parapijiečiai. Piligrimystė buvo pavadinta „Tėvo Slavko pėdomis“. Dalyviai renkasi 9:00, o pati procesija iš Dragičino į Medžiugorję prasideda 9:30.

КRYŽIAUS KELIAS KRIŽAVECO KALNE

Parapijos raštinė visus parapijiečius kviečia pasimelsti Kryžiaus kelyje Križaveco kalne 14.00, ypač prisimenant paskutinį tėvo Slavko Kryžiaus kelią, kurį jis ėjo tą lemtingąjį penktadienį prieš 23 metus.
Priminsime, kad tėvas Slavko mirė 2000 metų lapkričio 24 dieną 15:30. Baigęs Kryžiaus kelią, kuriam jis paprastai vadovaudavo kiekvieną penktadienį, eidamas į Križavecą su parapijiečiais ir piligrimais, jis pajuto skausmą. Iš pradžių atsisėdo ant akmens, paskui atsigulė ant žemės, neteko sąmonės ir atidavė dvasią Viešpačiui.

VAKARINĖS ŠVENTOSIOS MIŠIOS

Tėvo Slavko mirties metinėms skiriamos ir Šventosios Mišios 18.00 Medžiugorjės parapijos šv.Jokūbo bažnyčioje. Šventąsias Mišias aukos tėvas Draganas Ružičius, Motinos kaimo projekto, kurį įsteigė 1993 metais tėvas Slavko, direktorius.

Read Previous

KVIEČIU TAVE STIPRIAI MALDAI (TĖVAS LIUBO KURTOVIČIUS, OFM)

Read Next

PASKUTINIS TĖVO SLAVKO BARBARIČIAUS PAMOKSLAS 2000 11 24