2018 balandžio 02

„Brangūs vaikai, iš didelės Dangiškojo Tėvo meilės esu su jumis, kaip Motina, o jūs su manimi, kaip mano vaikai, kaip mano meilės apaštalai, kuriuos nuolat suburiu apie save. Vaikai mano, jūs esate tie, kurie per maldą privalote pilnai atsiduoti mano Sūnui, kad ne jūs gyventumėte, bet mano Sūnus gyventų jumyse. Kad visi, kurie nepažino mano Sūnaus, matytų Jį jumyse ir panorėtų Jį pažinti. Melskite, kad jumyse matytų išskirtinį nuolankumą ir gėrį, pasiryžimą padėti kitiems; kad matytų jumyse, jog širdimi gyvenate savo pasaulietinį pakvietimą bendrystėje su mano Sūnumi; kad jumyse matytų romumą, švelnumą ir meilę tiek mano Sūnui, tiek savo broliams ir seserims. Manosios meilės apaštalai, jūs turite daug melstis, ištyrinti širdis, kad pirmiausia eitumėte mano Sūnaus keliu, kad būtumėte teisieji, sujungti su mano Sūnaus tiesa. Mano vaikai, kaip mano apaštalai, turite būti suvienyti toje bendrystėje, kuri kyla iš mano Sūnaus, kad mano vaikai, kurie dar nepažino mano Sūnaus meilės, pažintų meilės vienybę ir panorėtų eiti gyvenimo keliu, vienybės su mano Sūnumi keliu. Dėkoju jums!”

Read Previous

2018 kovo 18

Read Next

2018 gegužės 02